30 Aralık 2015 Çarşamba

SİTELER İÇİN CEO YETİŞTİRECEK - Vatan Gazetesi Haberimiz

SİTELER İÇİN CEO YETİŞTİRECEK

Site tarzında inşa edilen konut projeleri, 'profesyonel yöneticilik' mesleğini de ortaya çıkardı. Bu kapsamda MEB onaylı kurslar düzenlenmeye başlandı. Kursu bitirenler daire başına 100 lira hizmet bedeliyle sitelerde yöneticilik yapabiliyor.

SON yıllarda İstanbul'da inşa edilen konut projeleri, profesyonel anlamda çalışan site ve apartman yöneticilerini ortaya çıkardı. Bu kapsamda profesyonel yöneticileri yetiştirebilmek için Türkiye'de ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Site ve Apartman Yöneticiliği Sertifika Programı" başlıyor. Programı tamamlayıp sertifika alan kursiyerler, sitelerde iş bulabilecek, profesyonel apartman ve site yöneticisi olarak çalışabilmeleri mümkün olacak. Böylece daire başına 50 ile 100 lira gibi bir hizmet bedeli almabilecek. Örneğin 40 haneli bir blokta yöneticinin kazancı 4 bin TL'ye çıkabiliyor. MEB onaylı sertifika programını oluşturan ve eğitmen Altın Emlak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Apartman ve site yönetimi ihtiyaç duyulan faaliyetleri yerine getirirken ortaya çıkan giderleri ve gelirleri, şeffaf ve hesap verilebilir bir biçimde tutmak zorundadır" dedi.

Özelmacıklı, 72 saat süren kursun ücretinin 850 TL olduğunu aktardı. Derslerin içeriğinde yöneticilik, kat mülkiyeti yönetimi, ana gayrimenkul yöne timi, işle Lme projesi, kom şu hakları, kapıcılık hizmetleri ve hukuksal mevzuat hakkında bilgiler veriliyor.

Detaylı bilgi http://siteapartmanyoneticiligikursu.com adresinde


APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ MESLEK OLUYOR - Yeni Yüzyıl Haberi


APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ MESLEK OLUYOR


TÜRKİYE nüfusunda her beş kişiden birinin yaşadığı İstanbul'da bina yönetimi ayrı bir meslek dalı olarak ortaya çıkıyor. 12 milyonu aşkın nüfusun toplu konut tarzı sitelerde yaşaması ile bu alanlann çok daha profesyonelce yönetilmesini zorunlu kılıyor. İşte bu noktada Türkiye'de ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Site ve Apartman Yöneticiliği Sertifika Programı" başlıyor.

Projeyi programlayan ve eğitmen, Altın Emlak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı, kursta derslerin, alanında uzman ve tecrübeli öğreticiler tarafından verildiğini belirterek, programın apartman, site ve toplu konutlardaki mevcut gelişmeler ve sektör ihtiyaçlan göz önüne alınarak hazırlandığına dikkat çekti. 72 saat süren Site ve Apartman Yöneticiliği kursunda hafta içi ve hafta sonu programlan bulunuyor. Kurs ücreti ise 850 lira.

Site ve apartman yöneticilerinin yasal sorumluluklarının artmasının yeni nesillere profesyonel anlamda çalışabilecekleri iş kolu oluşturduğuna dikkati çeken Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Apartman ve site yönetimi ihtiyaç duyulan faaliyetleri yerine getirirken ortaya çıkan giderleri ve gelirleri, şeffaf ve hesap verilebilir bir biçimde tutmak zorundadır. Örneğin 40 haneli bir blokta binanın yönetiminde daire başında 50-100 lira arası yönetici hizmet bedeli alınabilir. Bu durumda yöneticinin kazancı bu tek bina için 4 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

Sınava tabi tutulacaklar Özelmacıklı, program hakkında şu bilgileri verdi: "Katımcıların temel hukuk kavramlannı, site ve apartman yönetimiyle ilgili mevzuatı, belediye imar planlannı öğrenmeleri amaçlanıyor. Aynca toplumsal düzeni sağlayan kurallara ve kişilik haklarına uygun davranmaları, kendilerini doğru ifade etmeleri, etkin dinleyici olmalan ve ikna edici iletişim kurmalan da hedefleniyor. Kurs sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak sınavda başarılı olanlara, kurs bitirme belgesi verilecek. Katılımın zorunlu olduğu derslerde gayrimenkul, bina, site ve toplu yapı yöneticiliği, kat mülkiyeti yönetimi, ana gayrimenkul yönetimi, işletme projesi, komşu hakları, komşuların uyması gereken konular, kapıcılık hizmetleri, hukuksal mevzuat hakkında bilgiler veriliyor."


28 Aralık 2015 Pazartesi

Webden Haberler

http://www.hurriyet.com.tr/profesyonel-apartman-yoneticileri-geliyor-40032839

http://www.insaatnoktasi.com/HABER/38584/DIPLOMALI-ISSIZLERE-YENI-IS-FIRSATI-SITE-VE-APAR.aspx

http://www.emlaknews.com.tr/72-saatte-yeni-bir-is-imkani!--1019172 SAATTE YENİ İŞ İMKANI

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ile, ''profesyonel site ve apartman yöneticiliği'' kursuyla işsizlere yeni bir iş kapısı açılıyor.

Hızla gelişen gayrimenkul sektörüyle artan konutlar, yapısal olarak daha geniş kitlere hitap ediyor. Özellikle İstanbul'da nüfusun 20 milyona yaklaşması ve diğer metropollerde benzer durumların gözlenmesi, toplu yaşam alanlarında konut sahiplerinin görüş ayrılıkları ve birtakım sorunlar, site ve apartman yöneticiliği konusunda profesyonel bir eksiklik oluşturuyor.

MEB onayladıProje sahibi, aynı zamanda eğitmen olan Altın Emlak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak sektörürün gayrimenkul projeleriyle günden güne daha çok ivme kazandığını, bu durumun ise site yöneticiliği açısından bir mesleki gereklilik taşıdığını ifade etti. Mevcut konut yapılarının eskiye nazaran daha çok katlı olmasının bu projeye etkisinin büyük olduğunu söyleyen Özelmacıklı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca kursun onaylandığını ve tecrübe sahibi eğitmenlerce 72 saatlik bir programla işsizlere iş olanağı sağladıklarını belirtti.

Her yerde iş olanağı var

Konutlaşmayla birlikte site yönetimlerinde idare mekanizma sorunu da yaşandığına değinen Özelmacıklı, en büyük projelerde dahi böyle bir açığın oluştuğuna dikkat çekti. Site yönetiminin, bildik kalıp kurallarla sınırlı olmadığını söyleyen eğitmen, içinde birçok iş kolu barındıran bir sorumluluk olduğunu, bu sorumluluk için de tam donanımlı kişilerin çalışması gerektiğini ifade etti.

Hukuktan iletişime profesyonel dersler

Kurs programlarında; temel hukuk, belediye imar planları, iletişim gibi konularda profesyonel eğitmenlerce ders verildiğini söyleyen Özelmacıklı, kursa katılımların zorunlu olduğunu ve 850 tl ücret karşılığında katılımcıların kursa katılabileceklerini ifade etti.

72 saatlik kurs sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak sınavla yeterli başarıyı gösteren herkesin, sertifikalı yeni bir işe sahip olacaklarını dile getiren Özelmacıklı, burada amaçlananın işsizlere iş ortamı sağlamakla birlikte komşuluk ilişkilerinin daha güzel yaşanması, kişi hak ve özgürlüklerinden kaynaklanabilecek olası sorunların toplumsal yaşam alanlarına yansımaması olduğuna ayrıca dikkat çekti.

TOPLU YAPI, SİTE , BİNA VE TESİS YÖNETİMİ

TOPLU YAPI, SİTE , BİNA VE TESİS YÖNETİMİ SUNUM 

İnşaat ve özellikle konut sektörü ülkemizin hızla gelişen ve büyüyen sektörleri arasındadır. Toplu konutlar, İş Merkezleri, Alışveriş Merkezleri günlük hayatımıza hızla girmiş ve yaşantımızda yer edinmiştir. Binlerce insanın bir arada yaşadığı ve vakit geçirdiği bu sektörde yöneticilere ve alanında yetişmiş profesyonellere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmakta ve buna paralel olarak yeni kariyer olanakları doğmaktadır. Binlerce konut ve işyerinin yönetilmesi ve buralara hizmet sağlanması, yapı yönetimi alanında çalışan profesyonellerin bilgi, beceri ve yeteneklerini sürekli geliştirme gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Bu kısa sunum ile, Toplu Yapı Yöneticiliği alanında temel teori ve bilgi edinimi yanında, reel sektörden uzman ve yönetici ile de bir araya gelinerek yapılacak paylaşım ve uygulama çalışması ile, İşyeri Siteleri, Alışveriş Merkezleri ve Konut Sitelerinin yönetiminde görev almak isteyen uzman profesyonellere temel  düzeyde ilgi alanı ölçümü amaçlanmaktadır.

Günümüzde şehirleşmenin artması ile birlikte, insanların yaşam tarzlarının yanı sıra şehirlerdeki yerleşim biçimlerinde de değişiklikler olmaya başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz 15 yıl içinde şehirler yatay biçimde bahçedeki tek katlı yapılardan ve mahallelerden oluşurken zaman içinde bu yapıların yerini çok katlı yapılar, mahallelerin yerlerini de siteler almaya başladı.

Şehirleşme ile birlikte gelen yaşam biçim değişikliği, aile yapılarının çekirdek aile şekline dönüşmesi, farklı kültürlerdeki insanların bir arada yaşamak durumunda kalması, insanlar arasındaki bir takım problemlerin de çıkmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan problemler kanuni düzenlemeleri de beraberinde getirmiş, konu ile ilgili çok sayıda kanun, kararname vb. ile yasal düzenlemeye gidilmiştir.

Bir taraftan insanların ikamet edecekleri site ve apartmanlar ihtiyaçlara uygun biçimde tasarlanırken diğer taraftan oluşturulan bu yerleşim alanlarının ortak ihtiyaçları karşılayacak şekilde yönetilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Başlangıçta gönüllülük esası ile yürütülmeye çalışılan bu konu, kapsamı açısından oldukça geniş bir hal alması, yöneticiler yasal sorumluluklarını vb. nedenler ile artık bu konuda yetişmiş insanların profesyonel anlamada çalışabilecekleri iş kolu durumuna gelmiştir. Bu noktada apartman ve site yönetimini salt hukuki boyutu ile de ele almamak gerekir. Çünkü apartman ve site yönetimi, içerisinde birbirinden farklı işleri yerine getirecek görevliler bulunan organizasyonu da sorunsuz ve etkin bir şekilde yönetmek durumundadır. Apartman ve site yönetimi ihtiyaç duyulan faaliyetleri yerine getirirken ortaya çıkan giderleri ve gelirleri, şeffaf ve hesap verilebilir bir biçimde tutmak zorundadır.

İnsanların barınma ihtiyacı çok eski çağlara dayanmaktadır ve bu barınma ihtiyacı gün geçtikçe önemli ölçüde artmış ve yeni yaşam alanlarının kurulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle çok katlı yapılar inşa edilmiş ve insanlar toplu yapılarda yaşamaya başlamışlardır. Bu da önemli bir sorunu ortaya koymuştur. Bu sorunun çözümü için 23.06.1965 tarihinde 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Mecliste Kabul edilmiş ve Resmi Gazetenin 02.07.1965 gün ve 12038 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasanında bazı bölümleri zaman içerisinde ihtiyaca cevap vermediği için 13.04.1983 Tarihinde 2814 sayılı Kanun ile, 14.11.2007 Tarihinde 5711 Sayılı Kanun ile ve 23.06.2009 Tarihinde 5912 sayılı Kanunlar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunda değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır.

Günümüzde bina ve site yönetimi herkesin üstlenmekten kaçındığı, büyük bir sorun haline gelmiştir. Bina ve apartman yönetiminde karşılaşılabilecek problemleri çözmek, günümüzde bir apartmanın yaşayacağı bütün sorunları çözmek ve ihtiyaçlara karşılık vermek gerekmektedir. Yönetimin misyonu bina ve sitelere değer katarak, komşuluk ilişkilerini bozmadan, şeffaf, güvenilir yönetim ilkesi ile huzurlu, mutlu yaşanabilir, yönetim sistemini geliştirmek olmalıdır. Günümüzde bina, site ve apartman yönetimi, yeterli bilgi ve deneyim gerektiren bir iş olduğundan son yıllarda kişilerin “yöneticiliğinden” profesyonel şirketlerin “yönetimine” doğru değişim göstermeye başlamıştır. Bu sunumda genel olarak yönetim ve yönetici kavramlarından sonra, gayrimenkule ilişkin kavramlar ve apartman, bina, site ve toplu yapı yöneticiliğine ilişkin kavramlar ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler: Gayrimenkule ilişkin kavramlar , Apartman, Bina, Site,Toplu yapı yöneticiliği, Gayrimenkul yönetimi


Ozan ÖZEN

27 Aralık 2015 Pazar

Site Apartman Yöneticliği haberimiz bugün Hürriyet İnsan Kaynaklarında haber oldu. 

APARTMAN ve site yöneticilerinin görevi çoğunlukla sadece aidat toplanmasından ve genel giderlerin karşılanmasından ibaret sayılıyor.

Oysa bina yönetiminin sorumlulukları arasında kararların alınma şekli, uygulanması, yıllık bütçenin ve amortismanların oluşturulması ve güvenlik gibi profesyonelce gerçekleştirilmesi gereken konular bulunuyor. Altın Emlak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı’nın verdiği bilgiye göre 20 milyon nüfuslu İstanbul’da nüfusun yüzde 40’ı da sitelerde oturmayı tercih ediyor. Günümüzde sitelerde profesyonel yönetim oranı ise yüzde 7. Sitelerde oturmayı tercih edenlerin oranının giderek artması bekleniyor. Bu nedenle, site-apartman yöneticilerine ihtiyaç artacak.

4.000 TL maaş
Bir site veya apartman için profesyonel yönetim desteği alınması halinde ödenecek ücret, hane sayısı, bina toplam alanı ve alınması istenen hizmetlere göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, 40 haneli bir blokta binanın yönetiminde daire başına 50-100 TL arası yönetici hizmet bedeli alınabilir. Bu durumda yöneticinin kazancı bu tek bina için 4.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

MEB onaylı yöneticilik kursu
Apartman-site yöneticiliği ile ilgili kanunen bir eğitim kıstası bulunmuyor. Özelmacıklı, bu konudaki eksikliği gidermek ve bu işi meslek olarak edinmek isteyenler için MEB onaylı Apartman ve Site Yöneticiliği kursu projesini hayata geçirdiklerini anlatıyor. 72 saatlik eğitimde gayrimenkul, bina, site ve toplu yapı yöneticiliği, kat mülkiyeti yönetimi, ana gayrimenkul yönetimi, işletme projesi, komşu hakları, komşuların uyması gereken konular, kapıcılık hizmetleri, hukuksal mevzuat hakkında bilgiler veriliyor.

http://www.hurriyet.com.tr/profesyonel-apartman-yoneticileri-geliyor-40032839


25 Aralık 2015 Cuma

Kurs Başlıyor

Site ve Apartman Yöneticiliği kursunda kayıtlar başladı. Hafta içi programı 04 Ocak tarihinde, Hafta sonu programı ise 16 Ocak tarihinde başlıyor.

17 Aralık 2015 Perşembe

Kurs Hakkında

İnşaat ve özellikle konut sektörü ülkemizin hızla gelişen ve büyüyen sektörleri arasındadır. Günümüzde şehirleşmenin artması ile birlikte, insanların yaşam tarzlarının yanı sıra şehirlerdeki yerleşim biçimlerinde de değişiklikler olmaya başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz 15 yıl içinde şehirler yatay biçimde bahçedeki tek katlı yapılardan ve mahallelerden oluşurken zaman içinde bu yapıların yerini çok katlı yapılar, mahallelerin yerlerini de siteler almaya başladı. Binlerce insanın bir arada yaşadığı ve vakit geçirdiği bu sektörde yöneticilere ve alanında yetişmiş profesyonellere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmakta ve buna paralel olarak yeni kariyer olanakları doğmaktadır. 

SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ KURSUMUZUN AMACI

Son yıllarda apartman ve site gibi toplu yaşam yerleşimlerinin artması, bu alanların daha profesyonel olarak yönetilmesini ihtiyaç haline getirmiştir.  Kurs ile katılımcıların;
 • Temel hukuk kavramlarını anlama ve yerinde kullanmaları
 • Site ve apartman yönetimi ile ilgili mevzuatı öğrenme ve değişiklikleri takip etmeleri, 
 • Belediye imar planlarını anlama ve değişiklikleri takip etmeleri,    
 • Toplumsal düzeni sağlayan kurallara ve kişilik haklarına uygun davranmaları,
 • Kendini doğru ifade etmeleri,
 • Etkin dinleyici olmaları
 • İkna edici iletişim kurmaları hedeflenmektedir.


Kurs sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak sınavda başarılı olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi verilmektedir. Kursumuzda derslere katılım zorunludur.

TÜRKİYE’NİN İLK MEB ONAYLI SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ KURSU

Kursumuz Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından 02.09.2015 tarih 76 karar sayılı izni ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nden aldığı izinle sektöründe ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimlerine başlamıştır. Site ve Apartman yöneticiliği kursumuzda dersler alanında uzman ve tecrübeli öğreticiler tarafından verilmektedir. 

Bu program, apartman, site ve toplu konutlardaki mevcut gelişmeler ve sektör ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmış olup, programı tamamlayanların profesyonel apartman ve site yöneticisi olarak çalışabilmeleri mümkün olabilir.

SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ KURSU KONU BAŞLIKLARI

 • Gayrimenkul, Bina, Site Ve Toplu Yapı Yöneticiliği
 • Gayrimenkul Yönetimi Ve Yönetici Kavramları
 • Apartman, Bina, Site Ve Toplu Yapı Yöneticiliği
 • Ana gayrimenkulün Kat İrtifakının Yönetimi Ve Yönetimin İşlevleri
 • Kat Mülkiyeti Yönetimi
 • Ana Gayrimenkulün Yönetimi
 • Yönetim Planı
 • İşletme Projesi
 • Ortak Yerler
 • Kat Maliklerinin Borçları Ve Ana gayrimenkulün Bakımı, Korunması Ve Zarardan Sorumluluk     
 • Komşu Hakları
 • Komşuların Uyması Gereken Konular
 • Kapıcılık (Apartman Ve Site Görevlisi) Hizmetleri
 • Hukuksal Gereklilikler ve Mevzuat Hakkında Bilgiler
 • İletişim Becerileri

SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ KURSU SÜRESİ VE ÜCRETİ

Kurs programımız 72 ders saati olup hafta içi ve hafta sonu gruplarımız bulunmaktadır.  
Hafta içi kurslarımız haftada 4 gün ve 3 hafta sürmektedir. Hafta sonu kurslarımız ise, C.tesi ve Pazar günleri olmak üzere 6 hafta sonu devam etmektedir. 
 Program dönem başlangıçları ile ilgili detaylar ve program saatleri için bizlere iletişim menüsünden ulaşabiliriniz.

Site Ve Apartman Yöneticiliği Kursu kurs ücretimiz 850-TL (KDV dahil).